آموزش مهندسان ساختمان (حقوق مهندسی)

مخاطبین دوره:

مهندسین ، کارشناسان رشته های عمران ، معماری ، شهرسازی ، ساختمان
دانشجویان رشته های عمران ، معماری ، شهرسازی ، ساختمان
سرمایه گذاران ، انبوه سازان و …

عناوین دوره :

مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان

( تجزیه و تحلیل مسائل کیفری و حقوقی مهندسان برگرفته از قانون نظام مهندسی ، قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون کار و… )

اصول حقوقی قراردادها و دعاوی پیمانکاری

( اصول حقوقی حاکم بر قراردادها ، بررسی نمونه دعاوی واقعی از اختلافات بین پیمانکاران ، مشاوران ، مهندسان ، کارفرمایان و … )

اصول و ضوابط شهرسازی و معماری

( آشنایی با تخلفات ساختمانی و راهکارهای اجرایی آن در شهرداری ، قوانین روز شهرداری،طرح تفضیلی ، مراحل صدور جواز و پایانکار و… )

آشنایی با قوانین ثبتی و اسناد و مدارک ملکی

( آشنایی با اصطلاحات ثبتی و مراحل گردش پرونده در اداره ثبت ، آشنایی با انواع اسناد و مدارک ملکی و کاربرد آن در جامعه و …. )

دپارتمان آموزشی خانه حقوق و داوری ، جهت بسط و گسترش فعالیتهای آموزشی موسسه آماده همکاری با تمامی تشکلهای صنفی مرتبط با املاک ( سازمان نظام مهندسی و … ) در سراسر کشور می باشد.